Pracownia zajmuje się orzecznictwem psychologicznym. Wykonujemy badania psychologiczne kierowców, operatorów, kandydatów na kierowców. Gabinet wpisany jest do rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Stosujemy najnowocześniejsza metodę badań kierowców – Test2drive.

Gabinet wyposażony jest w innowacyjny system komputerowych testów psychologicznych specjalizujących się w badaniach z zakresu psychologii transportu i psychologii pracy.

Całość badania testami odbywa się na jednym stanowisku komputerowym. Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia zastąpienie rozbudowanej aparatury i „testów papierowych” systemem komputerowym, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiarów.

 

System ten umożliwia rzetelną i trafną diagnozę zdolności i cech w wymaganych prawnie obszarach:

  • sprawność psychomotoryczna
  • sprawność intelektualna i procesy poznawcze
  • osobowość

 

System spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych.