O firmie

Pracownia zajmuje się orzecznictwem psychologicznym. Wykonujemy badania psychologiczne kierowców, operatorów, kandydatów na kierowców. Gabinet wpisany jest do rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Stosujemy najnowocześniejsza metodę badań kierowców – Test2drive.

Gabinet wyposażony jest w innowacyjny system komputerowych testów psychologicznych specjalizujących się w badaniach z zakresu psychologii transportu i psychologii pracy.

Całość badania testami odbywa się na jednym stanowisku komputerowym. Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia zastąpienie rozbudowanej aparatury i „testów papierowych” systemem komputerowym, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiarów.

 

System ten umożliwia rzetelną i trafną diagnozę zdolności i cech w wymaganych prawnie obszarach:

  • sprawność psychomotoryczna
  • sprawność intelektualna i procesy poznawcze
  • osobowość

 

System spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych.